top of page
  • Writer's pictureTHAINZ

16 OCTOBER 2023

  • พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางสาวจินดา สุวรรณชัยรบ นำไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ขอเชิญร่วมทำบุญกับกฐินพระราชทานที่วัดญาณประทีปตามรายละเอียดในหน้า 9 นะคะ

  • ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ

  • ขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการผู้สนับสนุนคนไทยในเล่ม ขอให้พบเจอแต่ความโชคดี คนที่ดี ๆ มีความสุขทุก ๆ วัน ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกใบนี้ค่ะ
Comments


bottom of page