top of page
  • Writer's pictureTHAINZ

16 JANUARY 2024

ฉบับนี้เรามีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Barrister & Solicitor ที่ให้คำปรึกษาเป็นภาษาไทยได้ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายและวีซ่าทุกประเภท รวมไปถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ติดต่อคนไทย คุณเพนนี่ได้ค่ะ (รายละเอียดหน้า 9)

Comments


bottom of page