top of page
  • Writer's pictureTHAINZ

16 DECEMBER 2023

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน Thai NZ และผู้อ่านที่ใช้บริการผู้สนับสนุนคนไทยในเล่มมาโดยตลอด ขอให้คริสต์มาสของทุกท่านเต็มไปด้วยความรัก ความสุข และเสียงหัวเราะ แล้วพบกันใหม่ในปี 2024 ค่ะ
ความคิดเห็น


bottom of page