top of page
  • Writer's pictureTHAINZ

โอ๊คแลนด์รับมือกับจำนวนผู้อพยพ

ในขณะที่ค่าเช่าในโอ๊คแลนด์พุ่งสูงขึ้นและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองกำลังมีปัญหาที่ต้องรับมือท่ามกลางการหลั่งไหลของผู้อพยพ แต่พื้นที่บางส่วนของเกาะใต้กลับต้องเผชิญกับประชากรที่ลดลงและความท้าทายในการหาพนักงาน


ธุรกิจของประเทศ พึ่งพาแรงงานต่างชาติอย่างมากในการเติมเต็มแรงงานทักษะที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในภาคส่วนต่างๆ เช่น การบริการอุตสาหกรรมการเกษตรและการดูแลผู้สูงอายุ


แต่มีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าระดับการอพยพเข้ามานั้นไม่สอดคล้องกับความสามารถของประเทศในการจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น การบริการสาธารณสุขที่ ที่อยู่อาศัย และการศึกษา ฯลฯ

ประชากรในโอ๊คแลนด์เพิ่มขึ้น 47,000 คน - 2.8 เปอร์เซ็นต์ ในปีที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นการเพิ่มขึ้นจากการอพยพ 78% ที่เหลือเป็นการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ


Paul Spoonley นักสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย Massey กล่าวว่า พื้นที่ที่อยู่ด้านบนของเกาะเหนือ - รวมถึงโอ๊คแลนด์ - กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนักและกำลังดิ้นรนเพื่อรองรับการหลั่งไหลของผู้คน ราคาเช่าในโอ๊คแลนด์ก็เพิ่มขึ้นเร็วกว่าส่วนอื่นๆ ของประเทศโอ๊คแลนด์ยังต้องรับมือกับโครงสร้างพื้นฐานด้านของเสียและน้ำเสีย ปัญหาการจราจรที่ดำเนินอยู่ และปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่แพร่หลาย เนื่องจากผู้อพยพเข้าเมืองมักจะตั้งถิ่นฐานในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะโอ๊คแลนด์ดังนั้นจึงควรมีการดำเนินงานแผนการอพยพเข้าเมืองที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าพื้นที่ชนบทมีแรงงานและประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับผู้อพยพเข้าประเทศและชาวท้องถิ่น


เช่น การจูงใจผู้อพยพเข้าประเทศให้ย้ายไปยังพื้นที่ชนบทขนาดเล็ก เพื่อรับคะแนนขอวีซ่าได้มากขึ้น เป็นนโยบาลภายใต้รัฐบาล John Key มาก่อน และศาสตราจารย์ Spoonley ต้องการนำกลับมาใช้เพื่อช่วยให้บรรลุประโยชน์สูงสุดจากผู้พยพยพที่มีทักษะและส่งเสริมธุรกิจในชนบท


ตัวอย่างเช่น หาก Napier ต้องการพยาบาลมากขึ้น ก็สามารถเสนอคะแนนให้กับพยาบาลผู้อพยพเข้าเมืองที่เต็มใจทำงานในภูมิภาคเป็นเวลาหนึ่ง


แต่ในอีกด้านหนึ่ง นายจ้างที่ได้รับการรับรอง สามารถนำผู้อพยพจากต่างประเทศมาทำงานให้เขาได้ แต่เป็นกระบวนการที่ยาวนานและมีค่าใช้จ่าย และบางครั้งพนักงานลาออกไปภายในไม่กี่เดือน


ข้อมูลที่เพิ่งเผยแพร่จากสถิติ New Zealand แสดงให้เห็นว่าโดยรวมมีผู้อพยพเข้ามาถึง 237,100 คนในหนึ่งปีสิ้นสุดกันยายน เพิ่มขึ้น 83 เปอร์เซ็นต์


การเพิ่มขึ้นโดยรวมส่วนใหญ่เกิดจากผู้อพยพจากอินเดีย ฟิลิปปินส์ จีน ฟิจิ และแอฟริกาใต้

ในขณะเดียวกัน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมียอดถึง 2.77 ล้านคนในปีงบประมาณ 2023


สรุปข่าว

  • ธุรกิจขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทของนิวซีแลนด์กำลังดิ้นรนหาพนักงานเนื่องจากไม่มีผู้อพยพย้ายไปยังพื้นที่เหล่านี้ ในขณะเดียวกัน เมืองโอ๊คแลนด์กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานรุนแรงเนื่องจากการหลั่งไหลของผู้คนที่มากเกินไป

  • ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตามแผนการอพยพที่ดีกว่า ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าพื้นที่ชนบทมีแรงงานและประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับผู้อพยพเข้าเมืองและชาวท้องถิ่น

  • มีการเสนอแนะให้นำแรงจูงใจสำหรับผู้อพยพ เพื่อย้ายไปยังพื้นที่ชนบทขนาดเล็กในประเทศมากขึ้น

  • นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้รัฐบาลร่วมมือกับทางการท้องถิ่นเพื่อจัดสรรคะแนนตามความต้องการของภูมิภาคของตน

  • การอพยพของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของประชากรในเมืองใหญ่อย่างโอ๊คแลนด์

  • การเพิ่มขึ้นของประชากรนี้ทำให้เกิดความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย การจราจรติดขัด และการบริการสาธารณสุขที่แออัด

  • รัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการตามแผนงานและผลกระทบของการอพยพเข้าเมืองจำนวนมากอาจยังคงรู้สึกได้อีกหลายปี

コメント


bottom of page