top of page
  • Writer's pictureTHAINZ

ดับฝันได้เป็นประเทศปลอดบุหรี่

#นิวซีแลนด์ รัฐบาลชุดใหม่วางแผนที่จะเปลี่ยนกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่ที่เข้มงวดบางฉบับ


รวมถึงการยกเลิกข้อจำกัดจำนวนร้านค้าที่สามารถขายบุหรี่ได้ อนุญาตให้ผู้ที่เกิดหลังปี 2008 ซื้อบุหรี่ได้ และเพิ่มปริมาณนิโคตินในยาสูบ


ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่า การยกเลิกนี้จะนำไปสู่การสูบบุหรี่และเสียชีวิตมากขึ้น และการอนุญาตให้ผู้ที่เกิดหลังปี 2008 ซื้อบุหรี่ได้ หมายความว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดบุหรี่ในเด็กและเยาวชน


การเพิ่มปริมาณนิโคตินที่อนุญาตในยาสูบ จะส่งผลให้คนเสพติดบุหรี่ได้ง่ายขึ้น และทำให้การเลิกบุหรี่เป็นไปได้ยากขึ้น


กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะขัดขวางความพยายามของนิวซีแลนด์ในการเป็นประเทศที่ปลอดบุหรี่ภายในปี 2025

พวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแทน


รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงมีจำเป็น เพื่อระดมทุนสำหรับการลดภาษี โดยระบุว่ากฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่ที่เข้มงวดในปัจจุบันทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีบุหรี่


รายได้จากการเก็บภาษีบุหรี่ สามารถนำมาใช้เพื่อระดมทุนสำหรับการลดภาษีอื่นๆ ได้ เช่น การลดภาษีเงินได้ หรือลดภาษีสินค้าและบริการ

รัฐบาลยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปกฎระเบียบสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบแบบไม่มีควัน และผลิตภัณฑ์นิโคตินชนิดรับประทานComments


bottom of page