top of page
  • Writer's pictureTHAINZ

จัดตั้งรัฐบาลผสมผสานสำเร็จแล้ว

Christopher Luxon หัวหน้าพรรค National และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ล่าสุด พร้อมด้วย Peters และ Seymour ได้เปิดเผยข้อตกลงการจัดตั้งรัฐบาลผสมผสานในเช้าวันนี้


Winston Peters หัวหน้าพรรค New Zealand First จะรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2025 จากนั้น Seymour จะเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ


Peters จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ (Minister of Foreign Affairs) และ Seymour เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกำกับดูแล (Minister for Regulation)


คณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีสมาชิก 20 คน ประกอบด้วยรัฐมนตรีจากพรรค National 14 คน รัฐมนตรีจากพรรค ACT 3 คน และรัฐมนตรีจากพรรค New Zealand First 3 คน


รัฐบาลใหม่ได้ให้คำมั่นว่าจะบริหารเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง บรรเทาค่าครองชีพ ลดหย่อนภาษี คืนความสงบเรียบร้อยให้สังคม ให้บริการสาธารณะที่ดีขึ้น และเสริมสร้างประชาธิปไตย


รัฐบาลจะลดหย่อนภาษีให้กับชาวนิวซีแลนด์ที่ทำงานหนัก ชดเชยการสูญเสียรายได้จากการยกเลิกภาษีผู้ซื้อต่างชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายอื่นๆ เร่งรัดการคืนการหักลดหย่อนดอกเบี้ยสำหรับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า บรรเทาค่าครองชีพ ลดเวลารอในโรงพยาบาล ลดการใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ฯลฯ


การฟื้นฟูกฎหมายและความสงบเรียบร้อย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับรัฐบาลและประชาชน นอกเหนือจากนโยบายของพรรค National ในการแก้ไขปัญหาแก๊งและอาชญากรรมเยาวชนแล้ว พรรคได้ตกลงกับพรรค ACT ที่จะเขียนกฎหมายอาวุธขึ้นใหม่ และตกลงกับพรรค New Zealand First ในการฝึกอบรมตำรวจใหม่ไม่น้อยกว่า 500 นาย

Seymour กล่าวว่า การมีกระทรวงการกำกับดูแลแสดงให้เห็นว่านิวซีแลนด์จะให้ความสำคัญกับการดูแลกฎหมายอย่างจริงจัง


ในด้านการยกระดับการศึกษา ทุกชั้นเรียนจะต้องเรียนอ่าน เขียนและคณิตศาสตร์วันละ 1 ชั่วโมง จะนำนโยบายของพรรค ACT มาใช้เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนหุ้นส่วนและอนุญาตให้โรงเรียนของรัฐกลายเป็นโรงเรียนหุ้นส่วน


ดูรายชื่อรัฐมนตรีคนใหม่ของนิวซีแลนด์ https://www.1news.co.nz/2023/11/24/who-gets-what-list-of-new-zealands-new-ministers/コメント


bottom of page