top of page
  • Writer's pictureTHAINZ

ความลังเลใจต่อวัคซีนและความปลอดภัย

สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับความลังเลใจต่อวัคซีนและความปลอดภัยในนิวซีแลนด์:ประเด็นสำคัญ:

  • ความลังเลใจต่อวัคซีน:

  • งานวิจัยในนิวซีแลนด์พบว่า คนนิวซีแลนด์มีความกังวลหลักเกี่ยวกับ ผลข้างเคียงรุนแรง ประสิทธิภาพ และระยะเวลาการป้องกัน ของวัคซีน

  • การจัดการกับความกังวลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับความลังเลใจต่อวัคซีน ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน

  • ผู้ที่เชื่อทฤษฎีสมคบคิดให้ความสำคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับ ระยะเวลาการพัฒนาและจำนวนโดสมากกว่าประสิทธิภาพ


  • ความปลอดภัยของวัคซีน:

  • งานวิจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหลายล้านคน (รวมถึงชาวนิวซีแลนด์) ยืนยันว่า ประโยชน์ของวัคซีน COVID-19 นั้นมากกว่าความเสี่ยง

  • ผลข้างเคียงที่หายาก เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ กลุ่มอาการ Guillain-Barre และลิ่มเลือดอุดตันในไซนัสหลอดเลือดดำในสมอง เป็นที่รู้จักและอยู่ระหว่างการติดตาม

  • งานวิจัยพบผลข้างเคียงที่หายากเพิ่มเติมสองประการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน AstraZeneca: การอักเสบและบวมในสมองและไขสันหลัง (ADEM) และการอักเสบของไขสันหลัง (TM)


โดยรวมแล้ว งานวิจัยนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงประเด็นเพื่อจัดการกับความลังเลใจต่อวัคซีน ควบคู่ไปกับการยอมรับการติดตามความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและผลข้างเคียงที่หายากที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน COVID-19

コメント


bottom of page