top of page
  • Writer's pictureTHAINZ

ครูระดับมัธยมฯขอวีซ่าถาวรได้เร็วขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวเอริกา สแตนฟอร์ด ประกาศว่า ครูมัธยมศึกษาที่ย้ายมาอยู่นิวซีแลนด์จะมีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าเพื่อพำนักถาวรได้เร็วขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 May 2024 เป็นต้นไป)


“การขาดแคลนครูมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางพื้นที่และวิชาเฉพาะทาง เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เป็นปัญหาที่ท้าทายระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มาอย่างต่อเนื่อง”


“รัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตอนนี้คุณภาพลดลง และมุ่งมั่นให้เด็กทุกคนในนิวซีแลนด์ได้รับการศึกษาระดับโลก”


“เพื่อดึงดูดครูที่มีความสามารถ นิวซีแลนด์จำเป็นต้องเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดบุคลากรต่างชาติที่มีความสามารถ เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งมีบุคลากรที่ดีที่สุดและมีประสบการณ์ตรงด้านการศึกษา”


“เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลจะย้ายครูมัธยมศึกษาจากระบบ Green List Work to Residence ไปเป็นระบบ Straight to Residence”

“การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้กระบวนการขอวีซ่าพำนักถาวรของครูมัธยมศึกษาต่างชาติที่ตรงตามเงื่อนไขเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น มีความชัดเจน และเป็นระบบมากขึ้น โดยครูเหล่านี้สามารถยื่นขอวีซ่าพำนักถาวรได้ตั้งแต่ยังอยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานในนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีก่อน”


“การแก้ไขปัญหานี้ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับรัฐบาล เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีการขาดแคลนครูมัธยมศึกษาต่อไปในระยะสั้นถึงปานกลาง”


“กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มจำนวนครูภายในประเทศอย่างยั่งยืน โดยการดึงดูดครูเก่ากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา รั้งครูที่มีอยู่ไม่ให้ลาออก และเพิ่มจำนวนครูที่ได้รับการฝึกอบรมจากนิวซีแลนด์ผ่านโครงการ Initial Teacher Education”“ครูต่างชาติเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสำหรับระบบการศึกษาของเรา ครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปี และนำโอกาสการเรียนรู้เพิ่มเติมมาสู่โรงเรียนของเรา”


“การให้ครูมัธยมศึกษาสามารถยื่นขอพำนักถาวรได้เร็วขึ้น สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการดึงดูดแรงงานที่มีความสามารถสูง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของเราและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะด้านการศึกษา โดยการลดปัญหาการขาดแคลนครู”


สำหรับตำแหน่งครูประเภทอื่น ยังคงอยู่ภายใต้ระบบ Work to Residence เนื่องจากคาดว่าจะมีครูเพียงพอสำหรับรองรับความต้องการของภาคประถมศึกษาในระดับประเทศ พวกเขายังคงมีสิทธิ์ยื่นขอพำนักถาวรผ่านระบบ Skilled Migrant Category ได้เช่นเดิมเพื่อความสบายใจว่าคุณได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้อง ขอแนะนำให้ใช้บริการจากที่ปรึกษาด้านวีซ่คนไทยของนิวซีแลนด์จากบริษัทที่ได้รับการรับรองและมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ดังรายชื่อต่อไปนี้นะคะที่มา
コメント


bottom of page